Velkommen til å kikke rundt i Skaldskapet! Nettstedet her er ment å være en lagringsplass og referanseplattform for tekster innen ulike sjangere. Det vil bli presentert både alvor og skjemt, alt fra bønn til bannskap, noe lavmælt og fredsommelig, men også et og annet tennerskjærende og kanskje provoserende. Her er gammelt og nytt om hverandre, det er ingen sammenheng mellom publiseringsdato og når tekstene er skrevet. Noe av det er representativt for tanker jeg har ennå i dag, annet kan være idéer jeg har vendt meg noe bort fra. Slik håper jeg å få til en vidtfavnende samling av skriveriene mine, der både lys og skygge hører med.

SonetterOrd fra lys

Å sanse i en våkenatt som ender
fra skyggene på klodens drift mot dag.
I hildringen, der mulmet sakte vender,
som streifet av et varlig vingeslag.

Når lyset blir til nye ord som sender
forseglet ”ja”, til liv av alle slag,
så tanken går i kne, og man erkjenner
at alt man tror man vet er selvbedrag.

I alt som er, der bor den samme gåte,
i stein og støv, i viljen i et sinn.
Vi tenker og vi tror på jordisk måte

og søker svar i stiger, trinn for trinn.
I lyset blir vår tanke lik en flåte
som holder – inntil vannet trenger inn.


Drøm


Jeg drømte meg en vei jeg skulle finne, 
langs glemte fotefar å ta meg fram.
I sjelen brant et svik; en selsom skam
og leden var å tape eller vinne.

Et veiskille, et kors, et vakkert minne,
der smøg jeg fra min trange, lånte ham,
fikk bre meg ut, lik ringer i en dam,
mer fullendt, hel og fri enn noensinne.

Et spyd var jeg, fra handa til en jeger,
og ante meg et mål der lenger fremme
hvor glede skulle flomme i mitt beger.

Jeg våknet av min egne, brutte stemme:
- Mitt svik, det er å gå min samtids veger,
i lengsel mot et sted å være hjemme.


Gammel visdom

En vandrer søkte gjennom land og rike,
i lengsel etter syn for sant og rett.
En vismann hadde mangt i verden sett,
og kunne ham med livet så forlike:

- Tre veier fins, kun én vil deg berike.
Langs første vei går de med lite vett;
de frykter bare straffen uansett.
En trelldoms vei, i redsel for å svike.

Den andre følger de som vil ha lønn.
En kremmers vei, der nytelse er målet,
i vandring om de gyldne ønskers brønn.

Langs tredje vei står varder som vil stråle
med lys for ferd i fred, som stille bønn,
og godhet for det gode nører bålet.

(Spunnet rundt et ordspråk fra østlig ortodoks tradisjon)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar