Velkommen til å kikke rundt i Skaldskapet! Nettstedet her er ment å være en lagringsplass og referanseplattform for tekster innen ulike sjangere. Det vil bli presentert både alvor og skjemt, alt fra bønn til bannskap, noe lavmælt og fredsommelig, men også et og annet tennerskjærende og kanskje provoserende. Her er gammelt og nytt om hverandre, det er ingen sammenheng mellom publiseringsdato og når tekstene er skrevet. Noe av det er representativt for tanker jeg har ennå i dag, annet kan være idéer jeg har vendt meg noe bort fra. Slik håper jeg å få til en vidtfavnende samling av skriveriene mine, der både lys og skygge hører med.

søndag 19. januar 2014

Kongstankens fall


Den mektige kongen bød sammen sitt råd
kort etter sin by- promenade.
Han bød dem å nevne en barmhjertig dåd,
så alle i riket ble glade.


Han så det satt mange i fattige kår,
og noen som stundom brøt loven.
- Men kunne han gi dem en gullmynt hvert år,
foræringer sendt som fra oven?


De kloke i rådet stod frem og sa fra,
som opplyste informatorer:
- Slik tale er dårskap, selv om det var bra
for fylliker, tyver og horer.


Hvis godtfolk i landet skal føle seg vel
så er det nødvendig, dessverre
at de kan få trå noen under sin hæl,
i håp om at de får det verre.


De utstøttes hus bør du helst rive ned,
og kapper og tøy skal du flerre,
for da holder borgerne stille sin fred
og hyller sin rettvise herre.


Da sendte vår konge en hemmelig takk
til alle som satt der i skammen,
for sannelig var det slik elendig pakk
som holdt hele riket hans sammen.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar