Velkommen til å kikke rundt i Skaldskapet! Nettstedet her er ment å være en lagringsplass og referanseplattform for tekster innen ulike sjangere. Det vil bli presentert både alvor og skjemt, alt fra bønn til bannskap, noe lavmælt og fredsommelig, men også et og annet tennerskjærende og kanskje provoserende. Her er gammelt og nytt om hverandre, det er ingen sammenheng mellom publiseringsdato og når tekstene er skrevet. Noe av det er representativt for tanker jeg har ennå i dag, annet kan være idéer jeg har vendt meg noe bort fra. Slik håper jeg å få til en vidtfavnende samling av skriveriene mine, der både lys og skygge hører med.

lørdag 25. april 2015

Gammel visdom

En vandrer søkte gjennom land og rike,
i lengsel etter syn for sant og rett.
En vismann hadde mangt i verden sett,
og kunne ham med livet så forlike:

- Tre veier fins, kun én vil deg berike.
Langs første vei går de med lite vett,
de frykter bare straffen uansett.
En trelldoms vei, i redsel for å svike.

Den andre følger de som vil ha lønn.
En kremmers vei, der nytelse er målet,
i vandring om de gyldne ønskers brønn.

Langs tredje vei står varder som vil stråle
med lys for ferd i fred, som stille bønn,
og godhet for det gode nører bålet.


(Spunnet rundt et ordspråk fra østlig ortodoks tradisjon)


Dikt / lyrikk)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar