Velkommen til å kikke rundt i Skaldskapet! Nettstedet her er ment å være en lagringsplass og referanseplattform for tekster innen ulike sjangere. Det vil bli presentert både alvor og skjemt, alt fra bønn til bannskap, noe lavmælt og fredsommelig, men også et og annet tennerskjærende og kanskje provoserende. Her er gammelt og nytt om hverandre, det er ingen sammenheng mellom publiseringsdato og når tekstene er skrevet. Noe av det er representativt for tanker jeg har ennå i dag, annet kan være idéer jeg har vendt meg noe bort fra. Slik håper jeg å få til en vidtfavnende samling av skriveriene mine, der både lys og skygge hører med.

fredag 24. april 2015

Ord fra lys


Å sanse i en våkenatt som ender
fra skyggene på klodens drift mot dag.
I hildringen, der mulmet sakte vender,
som streifet av et varlig vingeslag.

Når lyset blir til nye ord som sender
forseglet ”ja”, til liv av alle slag,
så tanken går i kne, og man erkjenner
at alt man tror man vet er selvbedrag.

I alt som er, der bor den samme gåte,
i stein og støv, i viljen i et sinn.
Vi tenker og vi tror på jordisk måte

og søker som i stiger, trinn for trinn.
I lyset blir vår tanke lik en flåte
som holder – inntil vannet trenger inn.


(Dikt / lyrikk)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar